Publicerat 

Tomas Epistlar: Körspåret

Körspåret 2020

Här kommer du hitta information och program för Musikkonferensens körspår.

Är du medlem?

Sångarförbundet består av såväl grupper som enskilda medlemmar, som är verksamma inom musiklivet i församlingar tillhörande Equmeniakyrkan eller övriga som vill vara stödjande medlemmar. Medlem är deltagare i grupper för vilka aktuell församling har betalat medlemsavgift samt stödjande medlem som har betalat medlemsavgift.
Läs mer på Sångarförbundets webbsida.