Nära livet – ny sångbok med 100 sånger

Observera

Denna text publicerades första gången den 22 oktober, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nära livet - 100 sånger

Nära livet är ett urval av sånger som rymmer hela livet; kyrkoårets söndagar, barn, unga, vuxna kamp, glädje, skapelse, oro, stillhet och mycket mera.

Sångerna är skrivna av ett fyrtiotal sångskapare, från olika traditioner och bakgrund, som delat med sig av sina ord och toner.

Dessa sånger är hämtade från Brukssånger, Equmeniakyrkans notutgivning och den här samlingen representerar Brukssångers bredd, i både tid och innehåll.

Nära livet är är tänkt som ett komplement för såväl den gemensamma sången som solosång; i gudstjänsten, andakten eller andra samlingar.