Närområdesträffar 2024

På närområdesträffar i mars har vi möjlighet att möta varandra från de olika församlingarna i vårt närområde. Det viktiga är inte att vi är många på varje träff men att vi är så många församlingar som möjligt representerade! Så kom gärna minst ett par personer från er styrelse. Vi får då tillfälle att dela gemensamma frågor med varandra.


Fokus blir kring de stora frågor som nu är aktuella i Equmeniakyrkan och som också kommer att presenteras under Stormöte för hela regionen måndagen den 4 mars 18.00 i Betlehemskyrkan Örebro. Vid det tillfället medverkar våra kyrkoledare samt representanter från Kyrkostyrelse och Equmenia nationellt. Under eftermiddagen kommer kyrkoledare erbjuda en träff för anställda.  


Såväl 4 mars som vid Närområdesträffarna blir det alltså fokus på frågor som gäller vår kyrkas framtid gällande den regionala organiseringen, kyrkoledarval, stadgar etc.  

Närområdesträffarna: (alla träffar är kl 18.30-21.00. Enkel servering).  
11 mars för Norra Värmland, Sunne 
12 mars för Östra Värmland. Rävåskyrkan, Karlskoga 
13 mars för Södra Örebro län i Larslundskyrkan Sköllersta   
14 mars för Centrala Värmland. Skårekyrkan 
18 mars för Västra Värmland. Equmeniakyrkan Arvika 
19 mars för Norra Örebro län i Närkes Kil. 
20 mars för Sörmland. Agape Katrineholm. 
21 mars för Västmanland. Ansgarskyrkan Västerås.