Närområdesträffar

fastan-klimat

Här är kommande medarbetarträffar från 2023 för våra närområden:

Uppland 11 jan kl 13-15 i Björklinge.

Gotland 15 jan kl 14 i samband med träffpunkt för växtpool.

City 31 jan kl 10-12 i Ansgarskyrkan Lidingö.

Nord 2 feb kl 9.30-12 i Kyrkan vid Brommaplan.

Syd 28 mars kl 14-16 i Tumba. Samtalstema: Färdplan, avsnittet som handlar om ledarskap.

Save the date:

22-23 Februari 2023 Medarbetardygn på Marielund Ekerö.

8-10 sept 2023 Kyrkokonferens i Helsingborg.