Nationell fredsgudstjänst i Uppsala domkyrka

Bild från Uppsala domkyrka. Nationell Fredsgudstjänst

Igår kväll hölls en nationell fredsgudstjänst som Ärkebiskop Martin Modéus bjöd in till i Uppsala domkyrka. Bland annat medverkade Linnéa Lidskog från oss i Equmeniakyrkan, talman Andreas Norlén och Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin.

(Foto: Magnus Aronson, Svenska Kyrkan)