Publicerat 

Nationellt

Nationellt

Equmeniakyrkan har ett brett arbete inom många olika verksamhetsområden i Sverige. Här hittar du mer information om hur det nationella arbetet ser ut.

Musik och Kreativa uttryck

I Equmeniakyrkan finns ett stort och rikt musikliv. Varje vecka är 20 000 personer aktiva i våra verksamheter som rör musik och dans. Det finns mängder av aktiviteter att ta del i över hela Sverige.

Läs mer

Fred och hållbarhet

I Equmeniakyrkan är vi övertygade om att frågor om miljö, klimat, rättvisa och fred är viktiga i vår samtid. Och att vi som kyrka har ett tydligt ansvar att arbeta för en hållbar framtid.

Läs mer

Kyrka i samhället

Equmeniakyrkan är på flera sätt engagerade i olika delar av samhället genom en närvaro i allt från universitet och kriminalvård till sjukhus och arbetsliv.

Läs mer

Diakoni

Diakoni handlar om att omsätta evangeliet i handling och att förmedla Guds kärlek i omsorg om medmänniskan. Därför är det viktigt för Equmeniakyrkan att ett diakonalt förhållningssätt genomsyrar hela kyrkan.

Läs mer

Migration och mångfald

Som kyrka bär vi både på kapacitet och ansvar för att ge stöd till flyktingar och nyanlända. Därför jobbar Equmeniakyrkan med integration och för att skapa goda arbetssätt och strukturer som välkomnar och inkluderar människor från andra länder.

Läs mer

Utbildning

Equmeniakyrkans bildningsarbete sträcker sig över flera områden inom kyrka och samhälle. Med kristen tro som grund erbjuder Equmeniakyrkan med sina bildningsresurser miljöer för bildning och personlig utveckling.

Läs mer