INSIDAN, mars – juni 2017

Publicerat 

Vi är inne i fastetid i kyrkoåret. Fastan var enligt gammal traditiondet det tillfälle då man gav tid för eftertanke och reflektion kring vad som var viktigt i livet. Vågar du låta dig utmanas av detta? Låta fastetiden bli en tid då du reflekterar över livet som det ter sig nu och vad som är viktigt på riktigt, på djupet.

Berättelserna som evangelierna ger oss dem under fastetiden fram till påskdagen leder oss genom det avskalade, lidande livet som ledde till död och mörker. Men döden kunde inte behålla sin makt, Jesus uppstod och ljuset och hoppet föddes igen för hela vår värld.

Kanske kan berättelserna hjälpa oss att tyda våra liv idag, hjälpa oss att inse vad som är viktigt och angeläget för oss i det liv vi lever och i den tid vi lever. Låt fastetiden vara en tid då du både får ge och ta emot. Låt det vara en möjlighet att be om viljan att avstå från något för en medmänniskas skull. Få upp ögonen för vad som kan omprioriteras för att Guds kärlek än mer ska kunna befria till kärlekens tjänst i världen. Låt det vara en tid, då du genom att lyssna till berättelserna om Guds kärleksfulla handlande, får ta emot uppståndelsens glädje och visshet om att den uppståndne alltid finns vid din sida.

Varmt välkommen till fastetidens och påskens samlingar i Rambergskyrkan!

Lisbeth Fhager, pastor