Publicerat 

Uthyrning

Kontakta gärna vår uthyrningsansvarig, Marcus Altesjö, tel. 0709-11 94 79

Kyrksal
Plats för 150 personer

Samlingssal
Plats för 100 personer
Utrustad med whiteboard, projektor, filmduk samt ljudanläggning
Salen kan delas i tre mindre rum

Kök
Med utrustning för servering av 100 personer

I lokalerna finns 3 st handikappanpassade toaletter.

Vi har komplett konferensutrustning om du behöver det:
-Projektor
-Whiteboard
-TV
-DVD
-Video
-Blädderblock mm

Priser vid uthyrning (gäller från 1 januari 2016)

Församlingssal med kök:
Mindre än 5 timmar      750 kr
5-10 timmar                  1500 kr
Mer än 10 timmar       2200 kr

Kyrksalen                  1000 kr (ej förrättningar)

Övervåningen
Max 5 timmar                 450 kr
Mer än 5 timmar          1000 kr

Församlingsmedlemmar betalar halva priset

 

LOKAL/UTHYRNINGSPOLICY (fastställd av styrelsen 17 nov 2015)

Vid alla uthyrningar skall hänsyn tas till vår egen verksamhet, därför är kontakt med församlingsföreståndare/verksamhetsråd/styrelse viktig.

  • Vid ”återkommande” uthyrning, exempelvis en bestämd kväll varje vecka, skall styrelsen besluta.
  • Enstaka uthyrningar beslutas av uthyrningsansvarig efter koll med verksamheterna.
  • Behöver prioriteringar göras, görs dessa av styrelsen.
  • Vi hyr inte ut inklusive parkeringsplats.
  • Parkeringskontroll kan avlysas då det bedöms av uthyrningsansvarig att detta är lämpligt.
  • Viktigt att de ordningsregler som finns följs och att avgift tas ut då hyresgästen inte följt ordningsreglerna.
  • Nycklar och koder får inte lämnas till externa hyresgäster 

ORDNINGSREGLER VID UTHYRNINGAR (antagna av styrelsen 17 nov.2015)

  • Alkohol får inte förtäras i lokalerna eller utanför entrén
  • Rökning är förbjuden inomhus och utanför entrén
  • Nödutgångsskyltar får inte täckas över
  • Nödutgångar och utrymningsvägar får ej blockeras
  • Marschaller får inte användas inomhus och utanför lokalen invid väggarna
  • Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga vistas i lokalen
  • Visa hänsyn till grannar och stäng fönster då musik spelas
  • Slå av ljudanläggningen, släck lampor, stäng alla fönster och lås dörrarna när du lämnar lokalerna
  • Överenskommen hyrestid skall hållas, larmning av lokalerna sker därefter
  • Du som hyresgäst är ersättningsskyldig om inredning eller utrustning skadas eller försvinner
  • Om linnedukar används, står hyresgästen för kostnad av tvätt och mangling
  • Följande gäller i övrigt vid uthyrning
   Öppning av lokal:
   Överenskommes vid bokning
   Städning:
   Bord torkas av, golvet dammsugs och torkas, allt skräp plockas upp
   Sopor: 
   Sopor skall källsorteras enligt anvisningar i köket

VIKTIG INFORMATION

 • Om hyresgästen inte fullgjort ovanstående debiteras en extra avgift på 600 kr
 • Stora samlingar: Bröllop, födelsedagar mm.
  Vid dessa tillfällen bortforslas alla slags sopor av hyresgästen. Återvinningsstation finns på andra sidan gatan från kyrkan. Släng ej sådant som är återvinningsbart i kyrkans soptunnor. Använd köksutrustning och porslin skall vara rengjort/diskat och återställt på sin plats
 • Möblering: Lokalen återställs till grundmöblering enligt skiss som finns i köket och på insidan dörren i stolsförrådet 
 • Brandsläckare finns vid entrédörren och längst fram till vänster i kyrksalen
 • Hjärtstartare finns på väggen i trappan upp till övervåningen
 • Bår finns i stora (gamla) ingången
 • Vid eventuella problem går det bra att kontakta vår uthyrningsansvarig; Marcus Altesjö tel. 0709 11 94 79