Publicerat 

Hem

Välkommen till

EQUMENIAKYRKAN VÅRGÅRDA

En kyrka för hela livet med Jesus Kristus i centrum.

Gudstjänst varje söndag

Vi möts till gudstjänst kl 10.00.
När vi firar gudstjänst så är både den som är van och ovan att gå till kyrkan välkommen, både den som kallar sig kristen och den som inte gör det. Och vi möts av en enda anledning, nämligen att få lära känna Jesus Kristus ännu mer. Kom med i gemenskapen!