Nicaragua

Sex månader har gått sedan två orkaner drog in över Nicaragua. Konsekvenserna blev förödande. Hus blåste bort och odlingar översvämmades. Vi ber om kraft, kunskap och möjligheter för att återuppbyggnadsarbetet ska kunna fortsätta. Vi tackar dig för det som Moravakyrkan har bidragit med hittills och ber om din fortsatta ledning.