Publicerat 

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua ett land i Centralamerika med kust mot Stilla Havet och mot Karibien.

Equmeniakyrkan stödjer det teologiska studiearbetet inom kyrkan. Flera hundra elever deltar i distansundervisning. Läs mer om våra projekt i Nicaragua.

 

 

Ge en gåva

Idag stöder Equmeniakyrkan det teologiska studiearbetet inom kyrkan. Flera hundra elever deltar i distansundervisning. De får grundläggande bibel- och teologiundervisning i en kombination av självstudier och samlingar med studieledare. Ett tjugotal pastorskandidater studerar också heltid på Moravakyrkans Teologiska Seminarium.

Moravakyrkan har en mycket stark ställning på kusten och ofta är den lokala församlingspastorn en av de självklara ledarna i samhällena. Ända sedan starten har Moravakyrkan bidragit till samhällsutvecklingen. Nu gör man det genom Moravakyrkans institut för social utveckling (ADSIM), som bland annat driver ett Sidafinansierat projekt för hållbart jordbruk och boskapsskötsel bland mayangnaindianerna.

Där, främst på den karibiska kusten, finns Moravakyrkan. Kyrkan har sitt ursprung i tysk mission, bildades för drygt 150 år sedan och har omkring 90 000 medlemmar. De flesta medlemmarna tillhör de etniska grupperna miskito, mayangna, garifuna, rama och kreoler.

Mitten av 1990-talet påbörjades samarbetet mellan Svenska Missionskyrkan och Moravakyrkan i Nicaragua. Idag stöder Equmeniakyrkan den nationella kyrkan.

Nicaragua

Namn: Nicaragua
Statsskick: Republik
Huvudstad: Managua
Självständighet: 15 september 1821
Yta: 130 370 km2
Befolkning: 5 727 707
Valuta: Córdoba
Officiella språk: Spanska
Andra språk: Miskito, mayangna, engelska, garifuna, rama
Folkgrupper: Mestiser, kreoler och indiangrupper
BNP per capita: 2005 USD (källa UNDP) 2 430
Human Development Index: (UNDP) 0,589 / ranking 129 (2011)
Religion: Katoliker, protestanter

Nicaragua:
-ett land i Centralamerika med kust mot Stilla Havet och mot Karibien
-där sandinisterna gjorde revolution 1979
-där orkaner och tropiska oväder regelbundet drar in med förödande konsekvenser
-där det ”vita guldet” passerar på väg från bland annat Colombia till USA

Familjen Linevåg består av Andreas och Christine med barnen Lovis sex år, Tilde fyra år och Laban ett år. Christine och Andreas är båda sjuksköterskor. Andreas har arbetat på infektionsavdelning samt extra inom ambulansen och som deltidsbrandman. Christine är distriktssköterska med inriktning på barn/ungdom. 

Just nu befinner sig familjen i Panama och förbereder sig för att flytta till Nicaragua i årsskiftet. Där kommer Christine och Andreas att vara en del av det team inom Moravakyrkan som arbetar med hälso- och sjukvård samt hälsofrämjande insatser gällande barn och unga.

Följ gärna familjens blogg.

Projekt

Nicaragua

Pastorer för rättigheter och fred

BUDGET: 150.000
№: 45375
Latinamerika
Nicaragua

Stöd till självförsörjning, Mayangnaindianerna

BUDGET: 50.000
№: 45380
Utvecklingsarbete
Lantbruk
Latinamerika
Nicaragua

Teologisk utbildning

BUDGET: 280.000
№: 45360
Teologisk utbildning
Församlingsgrundande och församlingsutveckling
Latinamerika