Publicerat 

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua – ett land i Centralamerika med kust mot Stilla Havet och mot Karibien. De östra delarna av landet har den största kvarvarande regnskogen i Centralamerika. Dock minskar den snabbt i omfattning. Landet är rikt på naturresurser såsom guld och andra metaller, timmer och fisk. Trots detta lever större delen av landets befolkning på lite drygt 6 miljoner invånare i extrem fattigdom. Där finns vår samarbetskyrka Moravakyrkan och en svensk missionärsfamilj.

Majoriteten av Moravakyrkans församlingar finns på landsbygden på den karibiska kusten och lever i mycket utsatta situationer. Pastorn är oftast den självklara ledaren för hela byn och när kyrkan talar lyssnar de flesta.

Därför är det strategiskt att stödja den teologiska utbildningen för pastorer och ledare inom kyrkan och också olika sociala utvecklingsinsatser. En särskild satsning görs nu på ”pastorer för rättigheter” som bor och arbetar i ett område hårt utsatt för land-grabbing.

Läs mer om de projekt i Nicaragua som vi stöder ekonomiskt och samlar in pengar till.

 

Ge en gåva

Equmeniakyrkan, Moravakyrkan i Nicaragua och dess Institut för Social Utveckling har ett nära samarbete med fokus på:
– teologisk utbildning av pastorer och ledare
– utvecklingssamarbete
– pastorer för rättigheter
– organisationsutveckling

 

Moravakyrkan i Nicaragua har en mycket stark ställning på landets karibiska kust och ofta är den lokala församlingspastorn en av de självklara ledarna i samhällena.

Kyrkan har drygt 90 000 medlemmar i fler än 230 församlingar. Cirka 10 av dessa finns i och runt landets huvudstad. Resten finns på den karibiska kusten. De flesta medlemmarna tillhör de etniska grupperna miskito, mayangna, garifuna, rama och kreoler.

Kyrkan har sitt ursprung i Brödramissionen från Herrnhut i Tyskland och kom till Nicaraguas östkust 1849. I början av 1990-talet påbörjades samarbetet mellan dåvarande Svenska Missionskyrkan och Moravakyrkan i Nicaragua.

Ända sedan starten har Moravakyrkan bidragit till samhällsutvecklingen. Nu gör man det genom Moravakyrkans institut för social utveckling (Asociación Instituto de Desarrollo Social de la Iglesia Morava – ADSIM).

Samarbetet mellan Nicaragua och Sverige har haft fokus på:
– teologisk utbildning av pastorer och ledare
– organisationsutveckling och strategisk planering inom kyrkan
– utvecklingssamarbete (hållbart jordbruk, byutveckling, hiv/aids, kapacitetsuppbyggnad av lokala ledare med betoning på kvinnor)
– humanitärt katastrofarbete

 

Familjen Linevåg består av Andreas och Christine med barnen Lovis sex år, Tilde fyra år och Laban ett år. Christine och Andreas är båda sjuksköterskor. Andreas har arbetat på infektionsavdelning samt extra inom ambulansen och som deltidsbrandman. Christine är distriktssköterska med inriktning på barn/ungdom. 

Sedan årsskiftet 2018/2019 bor familjen i Bilwi i Nicaragua. Där är Christine och Andreas del av det team inom Moravakyrkan som arbetar med hälso- och sjukvård samt hälsofrämjande insatser.

Följ gärna familjens blogg.

Familjen skriver också nyhetsbrev till de församlingar som har dem som församlingens missionär. Dessa nyhetsbrev läggs också upp här:

Nyhetsbrev nr 5 familjen Linevåg
Nyhetsbrev nr 4 familjen Linevåg

Nyhetsbrev nr 3 familjen Linevåg
Nyhetsbrev nr 2 familjen Linevåg
Nyhetsbrev nr 1 familjen Linevåg

Nicaragua

Namn: Nicaragua
Statsskick: Republik
Huvudstad: Managua
Självständighet: 15 september 1821
Yta: 130 370 km2
Befolkning: 5 727 707
Valuta: Córdoba
Officiella språk: Spanska
Andra språk: Miskito, mayangna, engelska, garifuna, rama
Folkgrupper: Mestiser, kreoler och indiangrupper
BNP per capita: 2005 USD (källa UNDP) 2 430
Human Development Index: (UNDP) 0,589 / ranking 129 (2011)
Religion: Katoliker, protestanter

Nicaragua:
-ett land i Centralamerika med kust mot Stilla Havet och mot Karibien
-där sandinisterna gjorde revolution 1979
-där orkaner och tropiska oväder regelbundet drar in med förödande konsekvenser
-där det ”vita guldet” passerar på väg från bland annat Colombia till USA

Projekt

Nicaragua

Pastorer för rättigheter och fred

BUDGET: 160.000
№: 45375
Latinamerika
Nicaragua

Utvecklingsarbete, Nicaragua

BUDGET: 150.000
№: 45370
Hälsa/sjukvård
Utvecklingsarbete
Latinamerika
Nicaragua

Teologisk utbildning Nicaragua

BUDGET: 290.000
№: 45360
Teologisk utbildning
Församlingsgrundande och församlingsutveckling
Latinamerika