En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Allhelgonahelgen, en helg att minnas dem som gått före…sörj inte som dem som inte har något hopp skriver Paulus i 1 Tess 4:13-18. Vad har vi för hopp? Hopp är att "ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det" Joh 1:5. Inledningen i Johannesevangeliet syftar på Jesus. Jesus har övervunnit mörkret. Vidare säger Jesus om sig själv i Joh 8:12 "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus". I Joh 14 talar Jesus med lärjungarna om att tron på honom, är vägen till Fadern i himmelen. Jesus säger vidare att det finns många rum i min Faders hus och om det inte vore så, skulle jag då gå bort för att bereda plats för er? I samma kapitel säger han också att han ska komma tillbaka för att hämta oss, för att vi ska vara där han är. Då undrar en av lärjungarna: "Herre vi vet inte vart du går? Hur kan vi då känna vägen? Då svarar Jesus: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom." Jesus menar då att har man lärt känna honom själv dvs Jesus som person, så har man lärt känna Gud Fadern i himmelen. Så när vi tänder ljus nu till helgen på våra nära och käras gravar, låt oss då göra det med tro och hopp om vad Jesus har gjort och kommer att göra! Genom tron på Jesus så finns det hopp om att en gång få möta dem vi sörjer och saknar – i himmelen där inga bekymmer finns, inga sjukdomar, inget lidande, ingen ondska=inga krig, ingen svält, ingen miljöförstöring….. Nån kanske undrar…hur lär man känna Jesus? Genom läsa evangelierna i bibeln, som handlar om honom. Och att samtala med och be till Jesus. Och att umgås med andra kristna. Välkommen att fira Allhelgonahelgen med oss i Tärnsjö Missionskyrka!


#allhelgona #allhelgonahelgen #jesuslever #jesusäruppstånden #jesusärbättreänvitrodde #detfinnshopp #tärnsjö #heby #tärnsjömissionsförsamling #tärnsjömissionskyrka #equmeniakyrkan #equmeniakyrkanregionmitt

Dags för november månads bön och fastedygn! Ett av många kraftfulla skeenden i bibeln där kopplingar finns mellan en troende människas bön och fasta läser vi om i Nehemja och hur han får nöd för staden Jerusalem. Hur han ser hur det är ställt, nerbränt och i ruiner, då går han ensam i sin nöd in i bön och fasta för situationen. Läs gärna hans kraftfulla bön i Nehemja 1:5-11. Vi kan bli uppmuntrade av hur Nehemja gör; gå i bön och fasta och sörja hur det har blivit, dvs gå till Gud med allt vi känner och bär. Fortsättningen i Nehemja är oerhört uppmuntrande i hur Nehemja i kraft av Guds kallelse, så förlöser Gud medel, resurser och öppnar möjligheter där det ser fullständigt omöjligt ut. Nehemja leder ett omfattande restaureringsarbete av staden. Situationen ser hopplös ut, mänskligt sett. Men för Gud är ingenting omöjligt. Nehemja är en väldigt uppmuntrande bok att läsa hur Gud handlar i och genom sitt folk. Välkommen att delta i vårt gemensamma bön och fastedygn allt efter din förmåga och möjlighet!#tärnsjömissionsförsamling #tärnsjömissionskyrka #tärnsjö #heby #förattjesuslever #bönochfasta #detfinnshopp #jesuslever #jesusärbättreänvitrodde #equmeniakyrkan #equmeniakyrkanregionmitt

Sista helgen i oktober inbjuder vi till Höstmöteshelg i Tärnsjö Missionskyrka! Lördag 19.00 håller pastor Magnus Lilja bibelstudium med temat "Helikopterperspektiv". Ett studium om det profetiska perspektivet utifrån bibelns synpunkt. Café Källan har öppet som vanligt😊 18.00-21.30. Söndag kl 11.00 Höstmötesgudstjänst med insamling av höstoffer. Det är en kollekt till vår församling som är utöver det vanliga givandet, som går till särskilda insatser. Ett exempel på en sån särskild insats skulle t ex kunna vara att denna vecka har kyrkans dopgrav renoverats genom att den klätts med ett nytt rostfritt kar. Så nu kan vi snart döpa igen i dopgraven! Vi är tacksamma för alla gåvor som skänks till vår församling för att fortsätta sprida evangelium i vår bygd! På söndag får vi också besök av vår regionala kyrkoledare P-O Byrskog som kommer predika i gudstjänsten. Varmt välkommen att vara med oss denna helg!


#höstmöte #jesuslever #församlingförjesuslever #jesusärbättreänvitrodde #bönärbättreänvitrodde #äntligensöndag #bibelstudium #tärnsjö #heby #hebykommun #tärnsjömissionsförsamling #tärnsjömissionskyrka #equmeniakyrkan #equmeniakyrkanregionmitt

Vet du om, att vi har Omtanken på torsdagar öppet kl 11-14? En mötesplats att komma till, bara vara, dela gemenskap, fika. Om man vill, så har vi mjukgympa kl 11-12, som man kan vara med på. En enkel gympa som sker sittande på stol eller stående vid stol, för att öka rörligheten. Barbro Lindh leder gympan i pingisrummet.
Ibland är livet sånt att det kan vara skönt att få prata med någon, som man vet har tystnadslöfte dvs vad som sägs i samtalet stannar där. Hos oss finns både kvinnor och män som har tystnadslöfte och kan ge enskilda samtal. Samtal hos oss är gratis. Om du önskar boka enskilt samtal så är du välkommen att kontakta pastor Magnus Lilja 076-2287113. Han finns också oftast med på Omtanken. Välkommen!#omtanken #omtankentärnsjömissionskyrka #cafeitärnsjö #tärnsjö #heby #tärnsjömissionskyrka #tärnsjömissionsförsamling #equmeniakyrkanregionmitt #equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan nationellt