Andrum i kyrkan ”öppen kyrka”

– Vi återupptar ”Andrum” dvs
öppen kyrka med stilla musik för
egen andakt och bön som vi hade
för drygt 10 år sedan. Möjlighet att på
egen hand bara komma in och sitta
en stund i kyrkan, be, tända ljus, läsa
bibeln eller bara vila i kyrksalen.
Kyrksalen är så stor att det är enkelt
att hålla gott avstånd till varandra när
man bara är ett fåtal därinne.

Alla är varmt välkomna!