Alpha & Beta

Har du funderat nån gång om det finns något mer i livet? Eller, vem bryr sig egentligen? Finns det någon mening med livet? Finns Gud? Att gå Alphakurs är ett tillfälle att få ställa frågorna och få samtala om det som känns viktigt i livet. Alphakursen presenterar grunderna för kristen tro i ett föredrag. Sedan samtalar vi fritt. Men varje kurstillfälle börjar med att vi äter mat tillsammans. Vi tar en avgift för maten och övrigt material 30 kr/pers och kurskväll. Det blir 10 kurstillfällen samt ett dygn tillsammans för att få tillfälle till längre samtal.

Alpha – en möjlighet att utforska meningen med livet. Alpha vänder sig speciellt till dig som inte brukar gå i kyrkan. Kursen är upplagd så att man inte behöver några förkunskaper eller speciella erfarenheter för att känna sig hemma.

Alphakurs startade 15 september, men du som vill vara med är välkommen att komma med på kursen.

Ingalill & Gunnar Norgren, Annette Emilson eller maila

ingalill.e.m.norgren@gmail.com

A lla är välkomna att vara med på Alphakurs.

L ära med ett leende!

P restationsfri gemenskap och pasta. Vi börjar varje gång med att äta mat tillsammans, men det är inte alltid pasta!

H jälpa varandra genom samtalen i gruppen.

A llt får frågas. Ingen fråga är fel!

Alphakursens ämnen

Introduktionskväll: Den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant?
• Vem är Jesus?
• Varför måste Jesus dö?
• Hur kan jag vara viss om min tro?
• Varför skall jag be, och hur?
• Varför skall jag läsa Bibeln, och hur?
• Hur leder Gud oss?
• Vem är den helige Ande?
• Vad gör den helige Ande?
• Hur kan jag bli fylld av Anden?
• Hur kan jag stå emot det onda?
• Varför och hur skall vi berätta om vår tro för andra?
• Helar Gud idag?
• Vad skall vi ha kyrkan till?
• Hur kan jag göra det bästa av resten av mitt liv?