Alpha & Beta

Har du funderat nån gång om det finns något mer i livet? Eller, vem bryr sig egentligen? Finns det någon mening med livet? Finns Gud? Att gå Alphakurs är ett tillfälle att få ställa frågorna och få samtala om det som känns viktigt i livet. Alphakursen presenterar grunderna för kristen tro i ett föredrag. Sedan samtalar vi fritt. Men varje kurstillfälle börjar med att vi äter mat tillsammans. Vi tar en avgift för maten och övrigt material 30 kr/pers och kurskväll. Det blir 10 kurstillfällen samt ett dygn tillsammans för att få tillfälle till längre samtal.

Alpha – en möjlighet att utforska meningen med livet. Alpha vänder sig speciellt till dig som inte brukar gå i kyrkan. Kursen är upplagd så att man inte behöver några förkunskaper eller speciella erfarenheter för att känna sig hemma.

A lla är välkomna att vara med på Alphakurs.

L ära med ett leende!

P restationsfri gemenskap och pasta. Vi börjar varje gång med att äta mat tillsammans, men det är inte alltid pasta!

H jälpa varandra genom samtalen i gruppen.

A llt får frågas. Ingen fråga är fel!

Alphakursens ämnen

Introduktionskväll: Den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant?
• Vem är Jesus?
• Varför måste Jesus dö?
• Hur kan jag vara viss om min tro?
• Varför skall jag be, och hur?
• Varför skall jag läsa Bibeln, och hur?
• Hur leder Gud oss?
• Vem är den helige Ande?
• Vad gör den helige Ande?
• Hur kan jag bli fylld av Anden?
• Hur kan jag stå emot det onda?
• Varför och hur skall vi berätta om vår tro för andra?
• Helar Gud idag?
• Vad skall vi ha kyrkan till?
• Hur kan jag göra det bästa av resten av mitt liv?