Konfirmander

Konfirmand 20/21

Finns det någon mening med i livet, bryr sig Gud, är några av de frågor som vi tar upp. Du får också möjlighet att själv ta upp frågor som du skulle vilja att vi pratade om. Konfirmationsgruppen är ett samarbete mellan Korskyrkan, Equmeniakyrkan Östervåla, Betelförsamlingen Tärnsjö, Nora-Tärnsjö Missionsförsamling och Harbo Missionsförsamling.

Ledare: pastor Ingalill Norgren & ungdomsledare Andreas Ruuth Tärnsjö Missionsförsamling, pastor Magnus Lilja (Korskyrkan), pastor Samuel Wångehag (Equmeniakyrkan Östervåla), ungdomsledare Katrina Stephan (Equmeniakyrkan Östervåla), pastor Anna Binning-Sundberg (Harbo Missionsförsamling)

Maila vår pastor eller ungdomsledare om du önskar mer information ingalill.e.m.norgren@gmail.com eller andreas.ruuth@live.se