Omtanken

Kom och samtala och fika tillsammans i cafélokalen.

Gudstjänst

Nattvard, servering. Magnus Lilja.

Omtanken

Kom och samtala och fika tillsammans i cafélokalen.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!