För våra medarbetare

Information till våra medarbetare i Region Nord.

Utbildning

Equmeniakyrkan erbjuder flera utbildningar som riktar sig till dig som är anställd, ledare eller ideelt engagerad i Equmeniakyrkans verksamhet.

Information och träffar

Medarbetardag tisdag 2 Juni Equmeniakyrkan, Skellefteå

Vi vill möta er för en kursdag i samarbete med Härnösands Fhs med undervisning om tillbedjan och lovsång. Med oss har vi då teologen och  musikern David Davage (Umeå) som presenterar sin ingång för dagen så här:

”Lovsången och livet” Den moderna lovsångsmusiken har i många sammanhang blivit en vattendelare. Medan vissa inte längre känner igen sig i sina egna församlingar menar andra att utvecklingen inte går tillräckligt snabbt.

På spel står gemenskapen och vår gemensamma tillbedjan. Hur ska vi tänka? Jag vill med utgångspunkt i vad Bibeln, och då särskilt Psaltaren, säger om lovsång tänka tillsammans med er om hur vi kan hitta vägar framåt i dessa viktiga frågor.

Vad är lovsång? Hur förhåller sig lovsången till dess olika uttryck? Och hur ska vi tänka relationen mellan gudstjänsten och resten av livet?
Vi möts 2/6 i Equmeniakyrkan Skellefteå – Nygatan 65.

Tider för dagen:

09.30            Fika

10.00            Andakt –

12.30-14.00   Lunch på stan

10.30-12.30   ”Lovsången och livet” David Davage

14.00-16.00   Fortsättning ”Lovsången och livet”  David Davage
                  En kaffekopp på stående fot

Välkommen att dela dagen med oss

  Anmäl dig här!