För våra medarbetare

Information till våra medarbetare i Region Nord.

Utbildning

Equmeniakyrkan erbjuder flera utbildningar som riktar sig till dig som är anställd, ledare eller ideelt engagerad i Equmeniakyrkans verksamhet.

Information och träffar

Medarbetardag i höst

Vi planerar för en medarbetardag den 25 september i Piteå. Den 26 september planeras för en samling efter kyrkokonferensen som framförallt kommer att handla om vår internationella mission och om givande.


Om kyrkokonferensen blir digital – vilket är ett av de scenarion som skissas på – så kommer den troligen att pågå även över den helgen (25-26/9) – vilket innebär att vår planering måste justeras. Alternativt datum blir då 16-17/10 för medarbetardag och samling efter kyrkokonferensen.