Föreningsutveckling Nord

Vi vill som region finnas till och stödja de lokala Equmeniaföreningarna i utmaningar och utveckling. Som förening finns det mycket att fundera över.

Det kan handla om visioner, stadgar, medlemskap eller tankar på hur ni som förening kan uppmuntra till lärjungaskap eller möta människor utanför er förening.

Vill din förening ha besök för att fundera mer kring ert lokala sammanhang, kontakta föreningsutvecklare Joel Jonsson.

Läs mer på Equmenias sida Utveckla om föreningsutveckling generellt.