Om Equmenia Nord

En region med stort hjärta för små sammanhang. Vi vill stödja lokala föreningar till goda möten där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Deras vardag är vår utgångspunkt så att våra arrangemang får bli en höjdpunkt.

Vi är en region som vill att du ska få finna ett sammanhang där du kan få vara dig själv och växa. Det kan innebära att du engagerar dig i en förening där du bor eller att du börjar åka med på regionläger med andra i din ålder.