Scout

På lokalplan finns flera kårer där du som är intresserad av att bli scout kan engagera dig. Sök på Scouternas hemsida för att hitta närmaste kår.

Kämpalek och Scoutfejd

Inom Equmenia Nord arrangeras Kämpalek i Västerbotten första lördagen i oktober. Det är en patrullkamp och spårning där olika patruller utmanar varandra. I Norrbottens län arrangeras en scouthajk på våren där alla patruller är välkomna att delta.

Scoutstag

I regionen finns ett Scoutstag som kontinuerligt sammanträder och samtalar om scoutfrågor som är aktuella på lokal-, region- och nationell nivå. Regionen vill också stödja det lokala samarbetet mellan föreningarna och genom Scoutstaget planeras hajker, läger och delas information från våra olika kårer.

Ska’Ut

Det finns också ett Ska’Ut-team som arbetar särskilt med utbildning av scoutledare som är 15 år eller äldre. Kursen är uppdelad i tre delar och kurstillfällen; grön, gul och blå del som genomförs under ett års tid. Under kursens gång får du växa i både kunskap kring scouting och i din kristna tro.