Tonår

På lokalplan finns många tonårsgrupper där du får umgås med jämnåriga på regelbunden basis.

Equmenia Nord vill genom att arrangera nyårsläger och tonårsläger möjliggöra möten mellan olika föreningar och skapa en plats där du kan få växa tillsammans med fler ungdomar.

Nyårsläger

Varje nyår är det läger i Hemavan på STF Hemavan Fjällstation. Det är en lägergård där vi brukar mötas för några dagars skidåkande, lek, galna upptåg och fördjupande andakter och bibelstudier. Det brukar vara populärt och roligt att åka med på. Läs mer om lägret i kalendern när det närmar sig höst.

Tonårsläger

En gång per termin arrangerar Equmenia Nord ett tonårsläger under en helg. Kolla in kalendern vilka arrangemang som är för tonåringar.

Regionstämma

På Regionstämman som är i oktober varje år får du också möjlighet att gå på regionens årsmöte och fatta beslut om vad du vill att vi ska satsa på. Kanske önskar du att vi ska jobba mer för idrottsarrangemang eller ha andra typer av läger? Kanske vill du att vi ska ut och besöka föreningarna mer? Välkommen att vara med och påverka! Vi behöver dina tankar för att vårt arbete ska möta dina behov.

Norrbottensamling

Ungdomar från Norrbottens olika föreningar brukar träffas en gång i månaden med olika aktiviteter, fika och andakt. Varje träff besöker vi en annan förening för att lära känna varandra och de kyrkor vi hänger i, leka och be och lovsjunga tillsammans.