Unga vuxna

För dig som är 19 år och äldre vill vi särskilt rikta vår uppmärksamhet i vårt regionala arbete. På lokalplan ser det olika ut, kanske finns det bönegrupper eller andra typer av gemenskaper för dig som vuxit ur ungdomsgruppen, kanske upplever du att det inte finns något annat än ledaruppdrag.

Du tillhör en viktig del för oss i det regionala arbetet där vi vill stödja dig i de utmaningar det är att växa in i församlingslivet. För alla är det inte självklart att finnas med som ledare och även om det gör det behöver vi få gemenskap och möten med andra i vår egen ålder.

Formation

I Equmenia Nord har vi valt att kalla vårt Unga Vuxen-arbete för Formation och riktar oss särskilt in på det personliga troslivet, där du under en helg får möjlighet att träffa andra unga vuxna, läsa Bibeln och be tillsammans, umgås, skratta och dela tro med fler i din ålder och livssituation. I kalendern finns mer information kring arrangemanget Formation.

Unga Vuxna-stag

Har du förslag eller synpunkter på vad regionen bör satsa på när det gäller Unga Vuxna, hör av dig genom att kontakta föreningsutvecklare Joel Jonsson.