Utbildningar och kurser

I Region Nord vill vi erbjuda dig möjlighet till att växa i det sammanhang du finns och i din personliga tro. Därför har vi som mål att arrangera olika kurser utifrån dina behov.

Equmeniakyrkans kurser

Information kommer snart

Equmenias kurser

Vi önskar att du som är ledare inom barnkör, scout, tonårsverksamhet, söndagsskola, arbete med ungdomar eller konfirmander får input och utbildning som är relevant inom det verksamhetsområde du befinner dig i. Därför vill vi under respektive arrangemang erbjuda ett ledarskapspass med särskilt fokus på det område som du är ledare inom.

Vi vill också erbjuda möjlighet till att lära sig mer om vad det är att vara ledare inom equmenia, oavsett om det handlar om att leda en kör eller prata tro med ungdomar. Med andra ord, en kurs om hur du kan utvecklas i ditt ledarskap generellt.

Bibelfjäll

Bibelfjäll är en bibelskola som arrangeras av Equmeniakyrkan Region Nord, EFS Västerbotten och Härnösands folkhögskola. Kursen är förlagd till STF Hemavan Fjällstation och går under ett läsår.

Scoutledarutbildning

Ska’ut är en ledarutbildning för dig som är 15 år eller äldre. Du har möjlighet att lära dig mer kring ditt ledarskap som scout och hur du kan planera, genomföra och utvärdera de aktiviteter du genomför. Det gäller såväl spårningar som andakter. Du får verktyg till hur du kan leda patrullen både i planerad verksamhet såväl som i uppkomna situationer. Kursen spänner över ett års tid fördelat på tre kurstillfällen.

Alla barn är lika olika

En grundutbildning i att möta unga i behov av särskilt stöd. Den här kursen är specifikt inriktad på unga med NPF – neuropsykiatriska funktionsvariationer som bl.a. ADHD, ADD och AST/ASD. Kursen ger arbetsredskap och konkreta tips till dig som ledare, oavsett om du i din verksamhet har unga med någon NPF-diagnos eller ej. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Kursen är framtagen av Equmenia nationellt i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Trygga Möten

En kurs som handlar om att utbilda ledare till att våga agera mot och förebygga övergrepp, mobbning och kränkningar. Kursen går som webbaserad kurs och för alla som är scoutledare är det obligatoriskt att gå kursen vart tredje år för att hålla dig uppdaterad. Inloggningsuppgifter är densamma som du har i medlemsregistret Repet. Om din förening inte är medlem kan du ändå gå kursen. Kontakta webbansvariga för Trygga möten för att få hjälp med detta. Om du önskar gå kursen i din förening på hemmaplan är detta också möjligt. Det är ofta en bra idé att få diskutera dessa frågor i din ledargrupp. Dock krävs att deltagarna ändå går webbkursen för att få intyget.