Aktuellt

Sö 26/3 11.00   Gudstjänst: 
”Ljuset lyser i mörkret”.
Anders Sundström, Open Doors.
Musik Essen Ledstam.  Kyrkkaffe.
Insamling till Open Doors.

SIDOR: / > Kalender < / > Om kyrkan </ >Vad vi gör </
/ > Pastorns tankar< / > Kontakt < / >Predikan </

SE, JAG VILL BÄRA DITT BUDSKAP, HERRE…

Equmeniakyrkan nationellt