Aktuellt

Sö 1/10  11.00  
Nattvardsgudstjänst: 
Pär Månsson.
Musik: Matilda Roolf. Kyrkkaffe.

SIDOR: / > Kalender < / > Om kyrkan </ >Vad vi gör </
/ > Pastorns tankar< / > Kontakt < / >Predikan </

SE, JAG VILL BÄRA DITT BUDSKAP, HERRE…

Equmeniakyrkan nationellt