Välkommen

On 24/4  10.00-15.00
Marknadsöppet
servering, brödförsäljning.
10:30 Allsång med
Lena Karlsson o Pär Månsson.

Nu har församlingen endast ett nummer till Swish.
Swisha 123 188 45 35 – Skriv på meddelande-raden
vilket/vilka ändamål  exempelvis kollekt, fika, loppis, mission,
gåva, språkcafé, diakoni.

SIDOR: / > Kalender < / > Om kyrkan </ >Vad vi gör </
/ > Pastorns tankar< / > Kontakt < / >Predikan </

Equmeniakyrkan nationellt