VÄLKOMMEN

AKTUELLT

Sö 3/12  11.00  Gudstjänst första advent: 
”Ett nådens år.”
Pär Månsson.
Musik Matilda Roolf. Kyrkkaffe.
Insamlingsstart till Equmeniakyrkans
internationella mission.

Nu har församlingen endast ett nummer till Swish.
Swisha 123 188 45 35 – på meddelande-raden
– ange ändamål exempelvis kollekt, fika, mission, loppis, gåva.

SIDOR: / > Kalender < / > Om kyrkan </ >Vad vi gör </
/ > Pastorns tankar< / > Kontakt < / >Predikan </

Equmeniakyrkan nationellt