Aktuellt

Lö 23/9  15.00   
Kaffe, Sång och Ord för vägen: 
Askersunds dragspelsklubb.
Peter Wärnelid.

Sö 24/9  11.00   
Ekumenisk gudstjänst 
i Sofia Magdalena kyrka.
”Livet och döden”
Claes Engqvist.

SIDOR: / > Kalender < / > Om kyrkan </ >Vad vi gör </
/ > Pastorns tankar< / > Kontakt < / >Predikan </

SE, JAG VILL BÄRA DITT BUDSKAP, HERRE…

Equmeniakyrkan nationellt