Aktuellt

Sö 29/1 11.00  Gudstjänst:
 ”Jesus är vårt hopp.”
Rune Vinsander. Kyrkkaffe.

Sö 5/2 10.00 Församlingsdag & Årsmöte: 
kaffe, information, 
förhandlingar,
mat, nattvardsandakt.

SIDOR: / > Kalender < / > Om kyrkan </ >Vad vi gör </
/ > Kontakt </ > Pastorns tankar< / >Predikan </

SE, JAG VILL BÄRA DITT BUDSKAP, HERRE…

Equmeniakyrkan nationellt