Kalender

Välkommen till Norrabergskyrkan 2024.

April

On 24  10.00-15.00 Marknadsöppet
med servering, brödförsäljning.
10:30 Allsång med Lena Karlsson o Pär Månsson.

18-19.30  Språkcafé: svenskhjälp, gemenskap och fika.

To 25   14.30    Bön.
            18.30   Församlingsmöte.

Maj

To 2     14.30      Bön.
            17-19 Öppen rådgivning.

Fr 3      15.00     Andakter på Syrenen och Borgmästargården.

On 8  18-19.30   Språkcafé: svenskhjälp, gemenskap och fika.

On 15   14.30       Andakter på Smedsgården.
             18-19.30  Språkcafé: svenskhjälp, gemenskap och fika.

To 23    14.30   Bön.

On 29 18-19.30  Språkcafé: svenskhjälp, gemenskap och fika.

To 30   14.30   Bön.

Juni

On 5   17-19  Öppen rådgivning.

On 3     14.30     Andakter på Smedsgården.
             17-19    Öppen rådgivning.

To 13   14.30   Bön.

Fr 14    15.00   Andakter på Syrenen och Borgmästargården.

Med reservation för ändringar.

SIDOR: / > HEM </ > Om kyrkan </ >Vad vi gör </
/ > Pastorns tankar< / > Kontakt </ >Predikan </