Kalender

Januari 2023

Sö 29  11.00     Gudstjänst: ”Jesus är vårt hopp.”
Rune Vinsander. Kyrkkaffe.

Februari

On 1   18-19.30  Språkcafé: svenskhjälp, gemenskap och fika.

To 2     14.30       Bön.

Lö 4  14.30 & 15  Andakter på Borgmästargården och Syrenen.

Sö 5  10.00 OBS! Tiden Församlingsdag med Årsmöte: 
kaffe, information, förhandlingar, mat och nattvardsandakt.

On 8   14.30       Andakt på Smedsgården.

      18-19.30  Språkcafé: svenskhjälp, gemenskap och fika.

To 9     14.30       Bön.

            18.30       Styrelsemöte.

Lö 11   16.00       Kaffe, sång och ord för vägen: Gospel Five, Motala.

Sö 12  11.00       Nattvardsgudstjänst: ”Det levande ordet.” 
Pär Månsson. Musik Matilda Roolf. Kyrkkaffe.

On 15 18-19.30  Språkcafé: svenskhjälp, gemenskap och fika.

To 16   14.30       Bön.

Lö 18   09.00       Bibelfrukost: ”Identitet”. Pär Månsson.

Sö 19  11.00       Gudstjänst: ”Kärlekens väg.” Pär Månsson. Kyrkkaffe. 

On 22 18-19.30  Språkcafé: svenskhjälp, gemenskap och fika.

To 23   14.30       Bön.

Sö 26  11.00       Gudstjänst: ”Prövningens stund.” Peter Wärnelid. Kyrkkaffe. 

Mars

On 1   18-19.30  Språkcafé: svenskhjälp, gemenskap och fika.

To 2     14.30       Bön.

Fr  3     18.00       Världsböndagen i Pingstkyrkan.

Sö 5    11.00       Nattvardsgudstjänst: ”Den kämpande tron.” 
Pär Månsson. Musik Matilda Roolf. Kyrkkaffe.

Med reservation för ändringar.