Predikan

Senaste Gudstjänst:-23-01-15 Nattvardsgudstjänst:
Birger Borgemo, team från missionsbåten Shalom.

  Spela upp > Paus ”

Äldre Predikningar

-23-01-08 Missionsgudstjänst. Stefan Emilsson, samordnare Asien, Equmeniakyrkan.Insamlingen till kyrkans mission avslutas. 

-22-12-26  Gudstjänst: 
”Bakom kulisserna i Betlehem.” Pär Månsson. 

-22-12-04 Gudstjänst:   ”Bana väg för Herren.” Peter Wärnelid

-22-12-04 Nattvardsgudstjänst: ”Guds rike är nära” Mark 1:14-15. Pär Månsson.

22-11-27  Första advent:  ”Ett nådens år.” Pär Månsson.

22-11-20 Gudstjänst: ”Kristi återkomst”. Pär Månsson. 

22-11-13 Gudstjänst: ”Vaksamhet och väntan” Håkan Isacsson.

22-11-05 Nattvardsgudstjänst alla helgons dag: ”Med blicken på Jesus.” Pär Månsson.