Predikan

Senaste Gudstjänst:
-24-07-21 Gemensam sommargudstjänst:
Peter Wärnelid.

Äldre predikningar 2024

-24-07-07 Gemensam sommargudstjänst:
”Efterföljelse”. Pär Månsson.

-24-06-16 Gudstjänst: ”Förlorad och återfunnen”. Pär Månsson.

-24-06-09 Gudstjänst: ”Kallelsen till Guds rike” Matilda Jansson, Göteborg.

-24-06-02 Nattvardsgudstjänst: ”Vårt dop”. Pär Månsson.
Musik Henny & Mikael Karlsson.

-24-05-12 Gudstjänst: ”Hjälparen kommer”. Pär Månsson.

-24-05-05 Nattvardsgudstjänst: ”Bönen”. Pär Månsson.

-24-04-21 Temagudstjänst: ”Vägen till livet”. Pär Månsson.

-24-04-14 Gudstjänst: ”Den gode herden”. Pär Månsson.

-24-04-07 Nattvardsgudstjänst: ”Påskens vittnen”. Pär Månsson.

-24-03-31 Gemensam Påskdagsgudstjänst:
”Kristus är uppstånden!” Claes Engqvist.

-24-03-24 Gudstjänst: ”Vägen till korset”. David Karlsson.

-24-02-18 Gudstjänst: ”På jorden så som i himlen”. Peter Wärnelid.

-24-02-11 Nattvardsgudstjänst:
”Vår fader, du som är i himlen”. Pär Månsson.

-24-01-21 Ekumenisk gudstjänst: ”Du ska älska Herren din Gud
o din nästa som dig själv”. Claes Engqvist.

-24-01-07 Missionsgudstjänst: Bertil Svensson,
missionär i Ecuador & f.d. ansvarig för Equmeniakyrkans mission.  

-24-01-01 Nyårsandakt: Pär Månsson.

-23-12-25 Julotta: ”Jesu födelse”. Pär Månsson.

-23-12-10 Nattvardsgudstjänst:  ”Guds rike är nära”. David Karlsson.

-23-11-12 Nattvardsgudstjänst: ”Guds tröst”. Josef Bergdahl.

23-09-17 Gudstjänst: ”Ett är nödvändigt”. Rune Vinsander.

SIDOR: /> HEM </ > Kalender < / > Om kyrkan </ >Vad vi gör </
/ > Kontakt </ > Pastorns tankar< /