Församlingen har sin samfundsmässiga
tillhörighet i Equmeniakyrkan,
och samverkar med övriga kyrkor i Askersund.

SIDOR: / > HEM </ > Kalender < / >Vad vi gör </
/> Pastorns tankar</ > Kontakt < / >Predikan </