Församlingen har sin samfundsmässiga tillhörighet inom Equmeniakyrkan,
och samverkar och samarbetar med övrigakyrkor i Askersund.

SIDOR: / > HEM </ > Kalender < / >Vad vi gör </
/> Pastorns tankar</ > Kontakt < / >Predikan </