Ny kurs: Enhet i mångfald – för att världen ska tro

En kurs för församlingar som präglas eller vill präglas av mångfald och integration.

Enhet i mångfald – för att världen ska tro

Vi är många församlingar som längtar efter att växa och ge utrymme för fler människor. Vi är många som längtar efter att ta steg i riktning mot en ökad mångfald. En växande församling som tar emot nya vänner från olika nationer och kyrkotraditioner har möjlighet att berikas i mötet mellan kulturer, uttryckssätt och förståelse för den kristna tron (i lära och liv). Här öppnas möjligheter för något nytt att växa fram. Men det är inte alltid helt enkelt.  

I januari 2024 startar kursen “Enhet i mångfald – för att världen ska tro”. Målet med kursen är att ge ökad kunskap och fler redskap till församlingsutveckling samt att främja integration och mångfald i församlingen. Detta för att rusta församlingen att dela evangeliet till alla folk.

Syftet med kursen är:

  • att mötas mellan församlingar för att få en klarare självbild, få nya vänner och lära av varandra
  • att se mångfaldens möjligheter, där människor från hela världen bidrar
  • att hantera utmaningar och konflikter kopplat till mångfald och integration
  • att möta förebilder och få vägledning i Bibeln vad gäller enhet i mångfald

Vem är kursen till för?

Kursen riktar sig till församlingar inom Equmeniakyrkan region Stockholm, samt EFS Mittsverige, som längtar efter att ta steg i riktning mot ökad integration och mångfald. Kursen anordnas på uppdrag av regionledningen inom de båda samfunden i samverkan med Bromma folkhögskola samt Hagabergs folkhögskola och finansieras av Stockholms Kristliga Ynglingaförening, SKY. 

Datum: 19-20 januari, 19-20 april och 20-21 september 2024

Upplägg: Kursen sträcker sig över ett år och deltagarna möts vid tre tillfällen, fredag-lördag, med helpension på Hagabergs folkhögskola.

Deltagare: Deltagande församlingen utser en grupp på 3-4 personer, med olika ledande funktioner, som deltar vid alla kurstillfällen. 

Kostnad: 1000 kr per församling

Anmälan: Skicka intresseanmälan till Jenny Dobers eller
Pontus Adefjord senast 15 oktober. Antalet platser är begränsat.

Jenny Dobers,
regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan Region Stockholm
jenny.dobers@equmeniakyrkan.se 

Pontus Adefjord,
regional missionsledare, EFS Mittsverige
pontus.adefjord@efs.nu