Nya tider för diplomeringen Kyrka för Fairtrade

Observera

Denna text publicerades första gången den 6 augusti, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Kvinna i Kenya plockar rosor

I 11 år har diplomeringen Kyrka för Fairtrade funnits. I det ekumeniska initiativet har vi sett hur hundratals församlingar från flera samfund i hela Sverige har engagerat sig för rättvis handel, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling genom diplomeringen.

Diplomeringen är både ett löfte om handling och en markering för rättvisa, där församlingarnas inköp och aktiviteter har varit viktiga bidrag i Fairtrade-rörelsens utveckling genom åren.

Varje år som diplomeringen har funnits har marknadsvärdet av Fairtrade-märkta varor ökat i Sverige! Vi kan alla vara stolta av att ha bidragit till den utveckling som ger odlare och producenter schysstare villkor och rättvis betalning för sitt arbete.

Diplomeringen fasas ut – engagemanget utvecklas!

När Sveriges kristna råd beslutade att samordningen av denna verksamhet inte längre kan ske i den form det haft där inleddes en period av genomlysning och utvärdering för att hitta vägen framåt. I detta arbete har styrgruppen kontaktat bl a alla diplomerade församlingar. Styrgruppen tog sedan beslut 31 mars att diplomeringen Kyrka för Fairtrade ska fasas ut i 2021. Beslutet beror dels på de svaren vi fick från er i enkäten, och dels på diskussioner inom de samverkande kyrkorna om vad som är mest ändamålsenligt för engagemanget.

Diplomeringen upplevs i många fall inte längre lika viktig. Det finns inte resurser att utveckla och skala upp den sammanhållande verksamheten kring diplomering. Paraplyn behövs inte längre, vilket gör att det är mer produktivt att inte ta ut en administrationsavgift och istället låta er hitta nya sätt att organisera er på om det önskas. Vi vill gärna bidra med ett smörgåsbord av stöd att få vidare!

Vi kommer fortsätta tipsa om sätt som ni formellt kan fortsätta engagemanget även om själva diplomeringen utgår. Genom Fairtrade Sverige, Fair Trade Återförsäljarna, Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling och initiativet Grön Kyrka finns redan nu många möjligheter för er som vill arbeta vidare i nätverk.

Kampanjer som World Fair Trade Day, fikautmaningen Fairtrade Challenge med det stora laget Kyrkor för Fairtrade kommer leva vidare, och alla resurser på Kyrka för Fairtrade:s hemsida kommer finnas där året ut för att sedan tas hand om av respektive samfund.

Vad händer nu?

Alla partnerorganisationer i Kyrka för Fairtrade kommer under sommaren och hösten fortsätta sina interna dialoger om hur vi bäst kan stödja er diplomerade församlingar. Vi fortsätter att hålla kontakten – ni kommer höra från oss igen efter sommaren!

I höst kommer vi bjuda in till flera digitala dialogtillfällen där ni, utöver inspiration och fortbildning om Fairtrade i munsbitsstorlek, får tillfälle att ge feedback till samordnaren och styrgruppen för Kyrka för Fairtrade om vilken typ av stöd och material ni önskar framöver. Här finns också möjlighet att ställa frågor och ge återkoppling kring beslutet och framtiden.
Inbjudan till dialogtillfällen kommer i september.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Nya tider för diplomeringen Kyrka för Fairtrade" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.