Publicerat 

Om projektet

Nya vänner

om projektet

Du som bott länge, kanske hela livet i Sverige, har möjlighet att med vänskap bidra så att den som är ny i vårt land och på din ort får känna sig välkommen. Samtidigt kan du eller din familj få en ny vän eller vänfamilj, en möjlighet att utöka vänkretsen och vidga vyerna.

Är du ny i Sverige får du möjlighet att lära känna en svensk person eller familj som kan få dig att känna dig mer hemma när du börja ett nytt livet här. Ni kan prata svenska tillsammans. Du kan få en vän eller familj att umgås med. Du får lära känna svensk kultur och samtidigt dela med dig av din egen och din livserfarenhet.

Vad ska ni som vänner göra? Ni bestämmer själva när ni ska träffas och vad ni vill göra tillsammans. Den som samordnar försöker matcha er för att finna gemensamma intressen.

Vill du veta mer? Kontakta din region:

Region Öst: Sofia Rosén, 070-486 04 72

Region Svealand: Anja Wändal, 070-217 46 33

Region Stockholm: Kristina Färdeman, 070-419 24 93

Region Mitt: Jan Marklund, 070-761 97 83

Nationellt: Inga Johansson, 076-505 31 81

 

Tillbaka till första sidan