Publicerat 

Så funkar det

Nya vänner

Så funkar det

Så funkar det

 

Fyll i anmälan

Beskriv vem du är och dina intressen. Be någon som är bra på svenska att hjälpa dig om du behöver det. Lämna anmälan till din kontaktperson i församlingen. Utifrån bådas önskemål, erfarenheter och intressen matchar kontaktpersonen sedan er så mötet mellan er blir så givande som möjligt. (kvinna-kvinna, man-man, familj–familj, grupp-grupp). Kontaktpersonen tar sedan kontakt med er båda och presenterar er för varandra och föreslår en första träff.

Första träffen

Om Ni vill kan kontaktpersonen delta vid ert första möte som kan ske på valfri plats, i kyrkan, i hemmet eller någon annanstans. Första träffen bör inte vara mer än 1–1,5 timme lång. Var nyfikna på varandra och presentera er för varandra. Känns mötet bra tar ni varandras kontaktuppgifter och bokar in nästa möte.

Mer material och kontakt

I församlingarna kommer det att finnas foldrar på olika språk att dela ut med information om anmälan och församlingens kontaktperson. Equmeniakyrkans flyktingsamordnare kan också kontaktas för mer information.

Region Öst: Sofia Rosén, 070-486 04 72

Region Svealand: Anja Wändal, 070- 217 46 33

Region Stockholm: Kristina Färdeman, 070-419 24 93

Region Mitt: Jan Marklund, 070-761 97 83

Nationellt: Inga Johansson, 076-505 31 81

 

Tillbaka till första sidan