Publicerat 

Nyambura Njoroge – Kyrkornas Världsråd

Thursdays in Black – samtal med Nyambura Njoroge på Kyrkornas Världsråd (KV)

Hur startade kampanjen ”Thursdays in Black”?
Redan på 80- och 90-talen drev Kyrkornas Världsråd en kampanj för att uppmärksamma sexuellt genderbaserat våld för att stötta utsatta kvinnor världen över. Kampanjen avstannade men levde vidare i bl. a. Sydafrika. För ett par år sedan tog det fart igen och idag samarbetar KV inom ramen för programmet EHAIA (Equmenical Hiv and Aids Advocacy) med den sydafrikanska organisationen CABSA (www.cabsa.org.za).  Vi får ekonomiskt stöd av bl a Equmeniakyrkan till den här typen av arbete.

På vilket sätt är du engagerad?
Som ansvarig för EHAIA finns många tillfällen att lyfta kampanjen och dess viktiga budskap.

Nyambura Njoroge
Nyambura Njoroge

Vid KVs generalförsamling i Korea, hösten 2013, delade vi ut 3000 tryckta knappar som ett enkelt sätt att skapa förståelse och sprida budskap.

I mars inbjöds jag t. ex. att tala på universitetet i Princeton. Den handlade om afrikanska kvinnliga teologer. Jag berättade om flera hiv-positiva kvinnor som arbetar för att sprida kunskap. Jag talade om kampanjen och delade ut knappar. Tillsammans med mig talade en kvinna från Republiken Kongo om en rörelse där, ”WomanCradleOfAbundance.org” som bl.a. driver kampanjen ”Dress for Congo”. Unga kvinnor med hiv lär sig sy och kan därigenom försörja sig.

Hur kan denna kampanj bidra till att göra skillnad?
Det finns en ung generation i Afrika som behöver kunskap. Vem ger dessa råd? I Kenya är 2/3 av befolkningen under 25 år. Situationen ser ut på liknande sätt i många länder i Afrika. De flesta unga är fortfarande beroende av andra. De får inte utbildning och sitter inte runt de bord där besluten tas. De som är 20-25 år och som hittat arbete tjänar väldigt lite, så de som bidrar till inkomster för landet är få, vilket också hindrar utveckling.

Med hjälp av kampanjen har samtal om kopplingen mellan sexuellt våld och hiv/aids kunnat föras både i och utanför kyrkorna. Genom att sprida knappar som inte har ett religiöst budskap utan är mer generella kan vi nå ut till en bredare allmänhet.  I de flesta länder i världen är dock religion en självklar del av livet. Religiösa och kulturella aspekter är väldigt viktiga att beröra i dessa länder för att skapa vilja till förändring av attityder och livsföring.

 

Varför ska vi som kyrkor lyfta frågor om våld?
Kyrkan har på många håll varit en bromskloss som hindrat samtal om känsliga frågor som samlevnad. Våld är en stor del av livet för många människor idag. Kyrkor behöver ta detta seriöst, det finns också våld inom kyrkorna – även inom prästerskapet.

Det viktigaste vi kan göra är att medvetandegöra människor och att synliggöra att kyrkorna är engagerade. Samhället i stort vet inte detta. Genom kontextuella bilbelstudier kan människor nås för att samtala om svåra frågor och få ny kunskap som leder till ett förändrat samhälle. Även de mer konservativa kyrkorna kan prata om det eftersom det står i Bibeln.

Hur många kyrkor i världen är engagerade i kampanjen?
Det är svårt att säga. Det var ju bara ett par år sedan KV tog upp arbetet igen.

Varför ska Equmeniakyrkan stötta arbete med hiv och aidsfrågor?
I Sverige och andra liknande länder kan gravida kvinnor som är hiv-positiva ändå föda friska barn tack vare behandling. Barn i utvecklingsländer får inte samma möjlighet.

Genom att ge ekonomiskt bidrag till KV kan arbetet med att sprida kunskap fortsätta och utvecklas. Jag har förstått att ni i Equmeniakyrkan har engagerat er och trycker knappar som ska säljas till förmån för KVs arbete. Vi vill gärna få bilder på människor som genom att bära dessa knappar visar sin solidaritet med män, kvinnor och barn som skadas och dödas i sexuellt och andra former av våld. Det är genom att visa att det finns människor som reagerar som vi kan ge utsatta människor hopp.