Publicerat 

Bli kontaktperson för Nya vänner

Nya vänner

Bli kontaktperson för Nya vänner i din församling

Bli kontaktperson till Nya vänner din församling

 
Varje församling behöver en kontaktperson

Utse en kontaktperson. Skriv personens kontaktuppgifter på de foldrar som finns tryckta för Nya vänner. Meddela kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter till den regional eller nationell samordnaren för migration och asyl. Se kontaktuppgifter nedan.

Vad gör kontaktpersonen?

– Tar emot anmälningar, matchar och sammanför personer baserat på önskemål, erfarenheter och intressen. Ni kan också vara flera som hjälps åt att med matchningen.

– Ser till att det blir ett första möte mellan de blivande vännerna. Om de önskar, försök vara med vid första träffen som inte ska vara så lång. Efter första mötet sköter vännerna kontakten själva. Kontaktpersonen kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella problem hanteras på lämpligt sätt.

– Kontaktpersonen inbjuder till ett par träffar per år för att dela erfarenheter, glädjeämnen och frågeställningar. Träffarna kan göras i samverkan med den regionala samordnaren.

Vad ska vännerna göra?

Det avgör de själva. Träffas och fika, ta en promenad, träna ihop – ha kul tillsammans! Det handlar inte om at lära en person hur myndigheter fungerar, utan om att umgås, ha roligt, lära känna varandra och olika kulturer!

Hur länge pågår kontakten?

Så länge parterna vill att den ska pågå. Det kan bli en lång kontakt eller kort bekantskap, kanske leder den till vänskap!

Syfte med projektet Nya Vänner

Att umgås över gränser. Att underlätta integration och skapa mötesplatser människor emellan. Att bygga broar, förebygga fördomar och skapa ett samhälle och en församling där människor kan känna sig välkomna och inkluderade.

Utbildningsträff

Som kontaktperson inbjuds du till en regional utbildningsträff under våren 2018. Men starta med att värva intresserade och påbörja matchningen före utbildningsträffen. Vi vill komma igång snabbt!

Gör ”Nya Vänner” känt i din församling och på orten

Hjälp till att sprida information om Nya Vänner i gudstjänster, språkcaféer och andra samlingar i församlingen. Sätt upp affischer i bibliotek, affärer och på andra strategiska platser. Använd de affischer och foldrar som finns upptryckta.

Beställ affischer och foldrar

Vill ni ha fler affischer och foldrar, går de att beställa hos Nya Musik, 036-16 97 50, info@nyamusik.se

Till Nya Musik

Mer information

Region Öst: Sofia Rosén, 070-486 04 72

Region Svealand: Anja Wändal, 070-217 46 33

Region Stockholm: Kristina Färdeman, 070-419 24 93

Region Mitt: Jan Marklund, 070-761 97 83

Nationellt: Inga Johansson, 076-505 31 81

Tillbaka till första sidan för Nya vänner