Nyhetsbrev om hälsovårdsarbetet i Kongo april -23

Hälsningar från Kongo Brazzaville
Jag, Julia Lindgren som numer skriver detta nyhetsbrev passar här i årets första nyhetsbrev på att presentera mig. Jag och familjen flyttade till Kongo-Brazzaville i augusti förra året och hela familjen trivs bra i huvudstaden vid Kongofloden. Jag arbetar som stöd till EECs hälsovårdsdepartement men är också ansvarig för Equmeniakyrkans hälsovårdsarbete i de båda Kongo. Det innebär bl.a. att samordna arbetet med Kongonätverket och med Hälso- och sjukvårdsgruppen
(HSG) i Sverige.

EECs hälsovårdsdepartement har som ni nog vet haft stora problem de senaste åren. I höst fick departementet ny ansvarig och ett antal personer som har olika roller i arbetet. Gruppen har gjort ett första besök till de hälsovårdscenter som ligger i Brazzaville och nu i dagarna inleds den viktiga rundresan till de olika centren på landsbygden. Detta projekt stöds med medel från Equmeniakyrkan. Nedan beskriver jag övriga godkända projekt för 2023.

GODKÄNDA PROJEKT 2023

EEC
Supervisionsresa: Ovan nämnda rundresa till alla kyrkans hälsovårdsenheter är en förutsättning för det fortsatta arbetet med kyrkans hälsovård. Detta då det var mycket längesedan man besökte de avlägsna enheterna och därmed egentligen inte vet hur det står till.

Medicinering till barn som lever med HIV: De 70-tal barn som är inskrivna på kyrkans center i Brazzaville får bromsmediciner som subventioneras av staten. I och med detta projekt kan kyrkans center även dela ut de läkemedel som kan komma att behövas för de opportunistiska infektioner barnen ofta får pga. sin HIV.

CEBU
Supervision: Syftet med att ansvarig för hälsovården regelbundet besöker de olika enheterna är att följa men också förbättra den hälsovård som erbjuds. Besöken sker via motorcykel och MAF.

Inköp kirurgiska instrument: Fyra enheter (Bendela, Duma, Mimia och Semendua) ska vardera få tre olika färdiga kit (bukoperation/bråck-blindtarm/kejsarsnitt) med kirurgiska instrument. 2009 gjordes inköp av samma slag, men de instrumenten är inte längre i gott skicka varför nya är viktiga.

Solpaneler till Ipope:  Solpaneler för operations- och förlossningssal ska installeras på enheten i Ipope (ca 6 mil öster om Mimia). I materialet ingår också skydd mot åsknedslag. Logistiken kräver sitt i dessa avlägsna områden så planen är att solcellerna köps in i Kinshasa och sedan fraktas med MAF. Teknikern som ska installera solcellerna åker med samma flygplan för att sedan efter avslutat arbete ta motorcykel från Ipope till Bokoro varifrån han återvänder med reguljärt flyg till Kinshasa.

Lönetillägg läkare: Vi fortsätter ge stöd till de läkare som arbetar på de isolerade sjukhusen i Bendela, Duma, Mimia och Semendua. Utbetalning sker kvartalsvis, efter att en bedömning gjorts av departementschef och bekräftats/korrigerats av nätverkets koordinator.

CEC
Supervision: Även i CEC är resan till kyrkans hälsovårdsenheter viktig. I och med att vi förra året finansierat en bil åt Département des Œuvres Médicales (DOM) förenklas denna uppföljning. Man avser att genomföra 6 supervisioner där målet är att förbättra vården på de olika enheterna. Mer specifikt vill man kontrollera och stödja enheterna tekniskt, administrativt och finansiellt och även förbättra hur man ska registrera och föra statistik.

Utbildning administrativ sjukvårdspersonal: Liknande utbildning genomfördes under 2022 för hälften av enheterna och nu ska resterande få ta del av samma kurs. Målet är att bättra förvalta resurserna inom enheten bland annat genom att lära sig tillämpa ett nytt bokföringssystem samt att tillgodogöra sig kunskap för att bättre tillämpa de reglementen och procedurer som finns inom CEC:s sjukvårdsstruktur.

Vattenprojekt: Detta projekt handlade från början om att borra för vatten på fyra orter med syfte att förse befolkningen med dricksvatten från naturliga källor och därmed bidra till skydd från sjukdomar orsakade av orent vatten och till att förbättra befolkningens levnadsvillkor. Vi har godkänt projektet som en pilot på en av dessa orter och CEC har föreslagit att genomföra det i Sundi-Lutete. Man avser också att tillsätta en lokal kommitté (bestående av en person vardera från sjukhuset, skolan, församlingen och allmänheten) som ska följa arbetet och användningen när brunnen är klar.


NÄTVERKET
Vi stöder fortsatt det kongolesiska hälsovårdsnätverket och har i år också godkänt en förfrågan om underhåll av all den solcellsutrustning som under åren installerats i CEBU och CEC. Vi har även fortsatt samarbete med Läkarmissionen kring vaccinationsprojektet i Mai-Ndombe.

CONTAINERNYTT
En ny container lastas i dagarna och förväntas anlända till Pointe Noire (Kongo-Brazzaville) 1 juni. I slutet av sommaren packas sedan nästa container till Kongo-Kinshasa. För kännedom kommer också en container med sjukvårdsmaterial från Human Bridge skickas till Equmeniakyrkans samarbetskyrka NESSL i jordbävningsdrabbade Syrien.

IME
I mitten av mars hade jag möjligheten att tillsammans med Bertil Svensson och Nsimba Mbelolo Andersson besöka IME och delta på dess årliga styrelsemöte. Mycket glädjande är att ledningen gör ett fantastiskt jobb och att utvecklingen går framåt. Mer info om hur vi fortsätter arbetet med IME, DRKs största evangeliska sjukhus, kommer i framtida nyhetsbrev.


HEMSIDAN
Informationen på hemsidan är nu uppdaterad. Nedan finner du sökvägar för sjukvårdsarbetet med i respektive land:

Kongo-Kinshasa
Kongo-Brazzaville

TACK!
Stort tack för ditt intresse, engagemang och bidrag! Vännerna i våra systerkyrkor som arbetar med hälso- och sjukvård behöver allt stöd de kan få. Låt oss komma ihåg att be för dem i deras dagliga arbete men också för att ledningen i respektive land ska ta ett större ansvar för sin befolknings hälsa!

Julia Lindgren

Missionär i Kongo-Brazzaville
Samordnare för hälsovårdsarbetet i de båda Kongo