Nyhetsbrev om hälsovårdsarbetet i Kongo mars -22

Kära vänner!

Här kommer årets första nyhetsbrev om systerkyrkornas hälsovårdsarbete i de båda Kongorepublikerna.

Vi är glada över att vi, efter två år, ser ljusningar gällande pandemin i vår värld, men nu oroas vi kanske än mer över situationen i Europa, relaterat till Rysslands helt omotiverade krig i Ukraina.

Samtidigt får vi påminna oss om att allt vårt internationella arbete också fortsatt har samma behov och att vi inte får glömma systrar och bröder på de platser vi finns sedan tidigare.

Det är en svår tid men Ljuset och Hoppet vi har i vår tro gör att vi kan vara med och göra skillnad på flera platser samtidigt.

Missionsvolontärer

I förra nyhetsbrevet skrevs om nya missionärer till Kongo Kinshasa. En av dem, Tilda Jönsson, är sedan mitten av februari i Kongo Kinshasa, tillsammans med tre volontärer inom hälso- och sjukvården (Amanda Asp, Ida Langdell och Frida Wallberg). Under tre månader besöker de olika platser och får inblick i och bidrar till den vård som systerkyrkorna CEBU och CEC bedriver i Kinshasa, Semendua, Bendela (i Mai-Ndombe), Kimpese och Luozi (i Kongo Central).

När de åker hem i mitten av maj, stannar Tilda Jönsson kvar som missionär under två år, för stöd främst till sjukvården. Familjen Kiese reser ut i mitten av mars för arbete i Kongo Central.

Stöd till projekt under 2021

Under 2021 har vi haft glädjen att bidra till olika projekt inom hälsosektorn i de båda Kongo, enligt följande:

Kongo Brazzaville:

Mediciner till barn

Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC) har under flera år engagerat sig för barn som är HIV-positiva och drabbats av infektioner. Det gäller inköp av mediciner som injiceras på barn vid fyra av EEC:s vårdenheter.

Utbildning till barnmorskor

Inom EEC:s hälso-och sjukvård är bristen på barnmorskor stor. En treårig utbildning genomförs för fyra blivande barnmorskor.

Kongo Kinshasa:

Solenergi (Mai-Ndombe)

Vid sjukhusen i Duma och Bendela, som drivs av Förenade Baptistkyrkorna (CEBU), har batterier och tillbehör bytts ut och åskledare installerats. På CEBU:s hälso-och sjukvårsdepartement i Semendua har solpaneler monterats.

Lönetillägg läkare (Mai-Ndombe)

Behoven på landsbygden är stora och för att säkerställa en vettig lön och få läkarna att stanna bidrar vårt projekt med ett årligt stöd till 6 läkare som förstärkning av den ordinarie lönen.

Vaccinationsprojekt (Mai Ndombe)

I Mai Ndombe provinsen har 10 000 tals barn vaccinerats mot sjukdomar som kikhosta, polio, mässling etc. Stöd ges i samverkan med Läkarmissionen och MAF.

Andningsmasker för nyfödda (Kongo Central)

I samband med inköp av andningsmasker genomfördes en utbildning hur man hanterar dessa masker. Totalt 16 medarbetare inom den sjukvård som Evangeliska Samfundet (CEC) driver, deltog i utbildningen.

Tillsyn och uppföljning (Kongo Central)

De ansvariga för hälso- och sjukvården inom CEC gör oftast årligen en uppföljning och tillsyn av verksamheten på de olika vårdenheterna. Samtidigt diskuteras förbättringar och utveckling.

Covid – böcker (CEBU och CEC)

I Kongo Kinshasa har en bok tagits fram där det ges råd hur man ska skydda sig mot och agera om man drabbats av covid-19. Boken har köpts in och distribuerats till församlingar och grupper.

Hälsovårdsnätverket

Nätverket har en viktig roll som mellanhand mellan de olika kyrkornas sjukvårdsenheter och Hälso- och sjukvårdsgruppen i Sverige. De ansvarar för samordning och granskning av kvalitet på ansökningar och projekt.

Totalt utbetalades till dessa projekt under 2021 drygt 1.250.000 SEK.

IME Kimpese

Equmeniakyrkan ger även stöd till det stora ekumeniska referenssjukhuset IME i Kimpese, Kongo Kinshasa, som drivs av 6 kyrkor (bl a Evangeliska samfundet (CEC), 2 baptistkyrkor och Metodistkyrkan).

Den kommande veckan förbereder IME sitt årsmöte. De får stöd till revision och administrativa förbättringar samt till en social kassa.

Stöd till projekt under 2022

I år har vi redan beviljat anslag till projekt i samma nivå som under 2021 pga några extra stöd gällande solpaneler. Det finns också behov flera projekt som diskuteras, bland annat stöd till transporter. Vi kommer därför att använda mer medel i år och använder då reserverade medel från tidigare år. Men därmed behövs påfyllning i kassan.

Vi är också glada över att berätta att vi för någon vecka sedan skickade en stor container med sjukvårdsmaterial till Kongo Brazzaville, via samarbetet med Human Bridge.

Tack för att du fortsätter att be och engagera dig för hälso- och sjukvården i Kongo. Det behövs lika mycket nu när världens blickar, självklart, snarare vänds mot Europa. Det ena behovet ställs naturligtvis ej mot det andra, utan nu får vi alla hjälpas åt att göra extra insatser på olika håll.

Med bön om Guds välsignelse över vår värld!

Equmeniakyrkans Hälso- och sjukvårdsgrupp gm

Bertil Svensson
Vikarierande Afrikasamordnare