Ockelbo Missionskyrka

– en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Missionskyrkan i Ockelbo

Missionskyrkan är en kyrka som är öppen för alla och som vill presentera det glada budskapet om Jesus Kristus. Vi tror att han är det mest fantastiska som hänt oss, Ockelbo och världen. Alla våra gudstjänster och samlingar är offentliga och du behöver inte vara medlem för att delta. Varmt välkommen!

Missionskyrkan är en del av Equmeniakyrkan – en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” 

Jesus (Joh 8:12)

Att vara församling är att dela livet med andra i ljuset av Jesu kärlek. I församlingen får alla människor plats, unga som gamla, män som kvinnor, rika som fattiga. Du kan läsa om vår församling, våra verksamheter och våra kommande Gudstjänster genom att klicka dig vidare i menyn längst upp till höger på sidan.

På gång i närtid

se mer i kalendern längst upp på sidan

Missisonskyrkan Ockelbo

Alphagudstjänst 11:00 (22/5)

Söndag 11:00 Alphagudstjänst med temat ” Varför ska jag berätta om min tro?” Niklas Levin & Anna Åström Strömner. Musik av Niklas Levin. Gruppsamtal vid kaffeborden. Läs mer om Alpha här: https://equmeniakyrkan.se/ockelbo/alpha-online/

Missisonskyrkan Ockelbo

Bön för Ockelbo 18:30

Varje måndag inbjuds alla som vill att delta på Bön för Ockelbo. Samlingarna sker i Missionskyrkan på måndagar kl. 18.30. Vi ber för: Barn, familj och skola. Vård och omsorg. Nysvenskar och integration. Arbete och företag. Politiker och tjänstemän. Kyrkorna och evangelisation.

Missisonskyrkan Ockelbo

Körövning 19:00 (ojämna veckor)

Kören övar i Missionskyrkan varannan vecka (ojämna veckor) kl 19:00. Välkommen att testa på att sjunga! Du kan läsa mer om kören här: https://equmeniakyrkan.se/ockelbo/koren/

Missisonskyrkan Ockelbo

Gudstjänst 11:00 (29/5)

Söndag 11:00 Gudstjänst. Predikan av Pelle Widman. Ledning av Niklas Levin. Kyrkkaffe. Avtackning av Pelle Widman som avslutar sin tjänst.  

Missisonskyrkan Ockelbo

Bön för Ockelbo 18:30

Varje måndag inbjuds alla som vill att delta på Bön för Ockelbo. Samlingarna sker i Missionskyrkan på måndagar kl. 18.30. Vi ber för: Barn, familj och skola. Vård och omsorg. Nysvenskar och integration. Arbete och företag. Politiker och tjänstemän. Kyrkorna och evangelisation.

Ockelbo Missionsförsamling – Norra Åsgatan 26, 816 31 Ockelbo

Equmeniakyrkan nationellt