ockelbo missionskyrka

en gemenskap för alla åldrar som enas i Jesus och förmedlar hopp till Ockelbo och världen

Ledig tjänst: Pastor 100%

Nu söker vi ny pastor och föreståndare till vår församling i Ockelbo.

Läs mer om tjänsten här.

Välkommen till Missionskyrkan i Ockelbo

Missionskyrkan är en kyrka som är öppen för alla och som vill presentera det glada budskapet om Jesus Kristus. Vi tror att han är det mest fantastiska som hänt oss, Ockelbo och världen. Alla våra gudstjänster och samlingar är offentliga och du behöver inte vara medlem för att delta. Varmt välkommen!

Missionskyrkan är en del av Equmeniakyrkan – en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” 

Jesus (Joh 8:12)

Att vara församling är att dela livet med andra i ljuset av Jesu kärlek. I församlingen får alla människor plats, unga som gamla, män som kvinnor, rika som fattiga. Du kan läsa om vår församling, våra verksamheter och våra kommande Gudstjänster genom att klicka dig vidare i menyn längst upp till på sidan.

På gång i närtid

se mer i kalendern längst upp på sidan

Ockelbo kyrka (Svenska kyrkan)

Gudstjänst

Ekumenisk gudstjänst i Ockelbo kyrka. Predikan: Anders Wejryd, ledning: Christina Danielsson

Ockelbo kyrka (Svenska kyrkan)

Ekumenisk gudstjänst

Ekumenisk gudstjänst i Ockelbo kyrka.  Sommarmissar med Christina Danielsson och Daniel Bergroth.

Wij trädgårdar

Ekumeniskt pilgrimsgudstjänst

Ekumenisk pilgrimsgudstjänst på Wij Trädgårdar. Christina Danielsson. Samling vid Herrgården.

Missionskyrkan Ockelbo

Gudstjänst

Välkommen på gudstjänst. Moa Forsling, Eva Nikander och Anna Åström Strömner. Kyrkfika efter gudstjänsten.

Missionskyrkan Ockelbo

Gudstjänst

Välkommen på gudstjänst. Niklas Levin och Lars Alneberg.

Ockelbo Missionsförsamling – Norra Åsgatan 26, 816 31 Ockelbo

Equmeniakyrkan nationellt