Bibelstudier

Församlingen inbjuder till Bibelstudier ungefär vid fyra tillfällen per termin och som leds av församlingens pastor. (se program )