Bibelstudier

tillfälle att fördjupas i bibelns texter

Församlingen inbjuder ett par gånger per termin till Bibelstudier. Vi läser och fördjupar oss lite mer ingående i en bibelbok eller ett specifikt textavsnitt. Ett studium kan också utgå från ett specifikt tema. En viktig del är samtalet som uppstår där vi alla kan bidra med frågor, funderingar och tankar. Varmt välkommen att vara med oavsett hur bevandrad du är bibelns texter!

I verksamheten ”Myller av liv” erbjuder vi också bibelstudier i ett lite annat format.

Just nu har vi tyvärr inga planerade bibelstudier att inbjuda till.