Bön för Ockelbo

Måndagar 18:30

Varje måndag inbjuds alla som vill att delta på Bön för Ockelbo. Samlingarna sker i Missionskyrkan på måndagar kl. 18.30.

Vi ber för:
Barn, familj och skola.
Vård och omsorg.
Nysvenskar och integration.
Arbete och företag.
Politiker och tjänstemän.
Kyrkorna och evangelisation.