Bön för Ockelbo

Varje måndag inbjuds alla till Bön för Ockelbo. Samlingarna är kl. 18.30.
Vi ber för:
Barn, familj och skola.
Vård och omsorg.
Nysvenskar och integration.
Arbete och företag.
Politiker och tjänstemän.
Kyrkorna och evangelisation.