Hemgrupper

Den lilla gemenskapen i församlingen

Ockelbo missionsförsamling har flera hemgrupper som samlas i hemmen. Tanken med hemgruppen är att lära känna människor mer på djupet, att hjälpa varandra, att växa som kristna och för att be för och med varandra. Grupperna kan också ha lite olika inriktningar på sina samlingar allt från att samtala om kommande söndags bibeltexter till att sjunga nya och gamla sånger. Ungefär varannan eller var tredje vecka samlas grupperna.

Är du nyfiken och vill veta mer om vad en hemgrupp är eller vill du vara med i en så kontakta församlingens pastorer. Du hittar kontaktuppgifter under fliken kontakt.