Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter, länkar och info

Pelle Widman

Pastor och föreståndare
pelle.widman@outlook.com
Tel. 070 – 342 54 84

Niklas Levin

Pastorskandidat / predikant
niklas.levin@equmeniakyrkan.nu
Tel. 072 – 227 54 81

Våra pastorer har tystnadsplikt i själavårdsamtal och bikt.
Själavård är ett tillfälle att i ljuset av den kristna tron få sätta ord på sin situation i exempelvis en kris eller sorg. Samtal är kostnadsfritt och bokas med församlingens pastorer.

Övriga kontakter

Bernt Lindström
Vaktmästare och kontakt för uthyrning
berntolindstrom@gmail.com
Tel. 072 – 245 25 77

Gunnar Larsson
Församlingens ordförande
lagulan66@gmail.com
Tel. 070 – 650 81 94


Kyrkans adress: Norra Åsgatan 26, 816 31 Ockelbo. Tel exp. 0297 – 423 37

Missionskyrkans Second Hand

Vi driver en omtyckt Second Handbutik vid Ockelbo station. Allt överskott går till olika internationella biståndsarbeten.

Kontakt
ockelbosecondhand@telia.com
Tel. 070 – 736 79 88
Läs mer om Second Hand här.

Second Hands adress: Stationsgatan 27, 816 30 Ockelbo