Kören

Missionskyrkans kör består av ett tjugofemtal sångare. Unga och gamla. Vana och ovana är välkomna att vara med. Kören övar onsdagar jämna veckor kl. 19.00 -21.00. Repertoaren är blandad och ungefär en gång i månaden sjunger kören i gudstjänsten. Du är hjärtligt välkommen att vara med.

Ledare: Kent Fältström.