Kören

Missionskyrkans kör består av ett tjugofemtal sångare. Unga och gamla. Vana och ovana är välkomna att vara med. Repertoaren är blandad och ungefär en gång i månaden sjunger kören i gudstjänsten. Du är hjärtligt välkommen att vara med!

Kören övar onsdagar ojämna veckor kl. 19.00 – 21.00.

Ledare: Kent Fältström : 073–53 22 706