Myller av liv – församlingens vardagsrum

Vi inbjuder till några olika aktiviteter som sker parallellt på olika ställen i kyrkan. De aktiviteter som vi just nu inbjuder till är bokcirkel, bibelstudium, hanverksgrupp och språkstuga.

Gemenskapen är viktig så därför inleder vi kvällen med gemensamt drop-in fika från kl 18.30 och så avslutar vi tillsammans med aftonbön ca. 20.45.

Samlingarna äger rum onsdagskvällar ojämna veckor.

Myller av liv har
uppehåll under pandemin