Myller av liv

Vi inbjuder till några olika aktiviteter som sker parallellt på olika ställen i kyrkan. Samlingarna äger rum onsdagskvällar ojämna veckor. De aktiviteter som vi f.n. inbjuder till är bokcirkel, hanverksgrupp och språkstuga. Att umgås är också viktigt så därför inleder vi kvällen med gemensamt drop-in fika 18.30 och så avslutas den med gemensam aftonbön ca. 20.45.

Verksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Bilda