Om oss

Här kan du läsa om vår tro, vår historia och vilka vi är

Vår tro

Vi tror på Jesus Kristus som frälsare och Herre. Han kommer med befrielse för varje människa. Honom vill vi följa och efterlikna och han uppenbarar för oss vem Gud är.

Vi tror att Gud ger oss sitt ord genom Bibeln. Varje troende är myndig att själv läsa Bibeln och söka förstå dess innehåll och dela med sig av sina tolkningar till gemenskapen.

Gud är en närvarande Gud som har skapat och älskar oss var och en, finns med oss i vardagen och som vi kan ha en personlig relation till genom den helige Ande.

Församlingen har ett särskilt uppdrag att vara Guds folk och Kristi kropp. Vi vill i ord och handling sprida den kärlek Gud har till människor, samhället och hela sin skapelse. Var och en har något att bidra med i gemenskapen och alla är lika viktiga. Med de nicenska och apostoliska trosbekännelserna bekänner vi samma tro på en treenig Gud som Guds kyrka över hela vår värld.

Vår historia

Vi är en församling med rötter i 1800-talets folkväckelse i Sverige. År 1879 blev vi organiserade som församling, en del av det nybildade Svenska Missionsförbundet. Då fanns i församlingen ca 300 medlemmar. Vår fina kyrka byggdes år 1900, vi hade tidigare också flera missionshus runt om i bygden. Sedan 2011 tillhör församlingen samfundet Equmeniakyrkan, som bildades den 4 juni 2011 av att Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan valde att gå samman. Idag är vi ca 100 medlemmar i församlingen, vi ser oss som en ekumeniskt präglad gemenskap där människor med olika kyrkotraditioner och bakgrunder får plats. Vi samarbetar också genom Ockelbo kristna råd med Svenska Kyrkan i Ockelbo.

Välkommen med

Kyrkan är inte främst lokalen vi samlas i, det är människorna i gemenskapen som utgör den egentliga kyrkan. Därför finns kyrkan överallt där människor samlas i Guds namn. För många blir församlingen en plats att växa i, där tron får utvecklas och fördjupas i takt med livet. Där gemenskapen och Gud får finnas med i livets alla omständigheter. Vi går tillsammans på trons och livets väg.

Vi vill vara en kyrka där du kan känna dig omsluten och behövd, en församling där fler får växa i tron på Jesus. Är du nyfiken på att bli medlem i vår församling eller engagera dig i våra verksamheter? Välkommen på gudstjänst eller ta kontakt med våra pastorer så berättar vi mer!