Vår historia

Ockelbo Missionsförsamling är en församling med rötter i 1800 talets folkväckelse i Sverige. År 1879 blev man en del av det nybildade Svenska Missionsförbundet. Då fanns i församlingen ca 300 medlemmar. Sedan 2011 tillhör församlingen Equmeniakyrkan som bildades vid ett möte i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 4 juni 2011. Equmeniakyrkan har sina rötter i Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan som slogs ihop till en ny kyrka. Namnet Equmeniakyrkan beslutades vif kyrkokonferensen 2013.