Publicerat 

Om hälsa och sjukvård i Kongoländerna

Nätverk mellan tre länder

Ett kongolesiskt hälsovårdsnätverk har bildats mellan de tre Samarbetskyrkorna, EEC i Kongo Brazzaville och CEC samt CEBU i Kongo Kinshasa. Syftet är att ha utbyte, lära av varandra, stärka relationen med statens hälsovårdsstruktur och gemensamt planera insatser tillsammans med Equmeniakyrkan. Dr. Makuma är anställd som koordinator för detta nätverk.

Gemensamt projekt ”Hälsa för alla i Kongo”

Gåvorna till projektet till Kongoländerna prioriteras av Nätverket och Hälsa- och Sjukvårdsgruppen. Ett prioriterat område är bekämpande av mödra- och barnadödlighet.
Ge en gåva till hälsovården i Kongo pg 90 03 28-6, märk gåvan med 44020 samt ”Hälsa Kongo”. Du kan ge dina gåvor på olika sätt, läs mer.

Hälso- och sjukvårdsgruppen

I Equmeniakyrkan finns en hälso- och sjukvårdsgrupp som består av några personer som på olika sätt har relation till de två Kongoländerna. Gruppen har ingen beslutsfunktion men ger råd utifrån erfarenhet och kompetens. Uppgifterna består exempelvis av att gå igenom projektansökningar i dialog med Nätverket, innan ansökan sänds vidare, och att ge råd då Nätverket så önskar.

ODDM – expertgrupp i Kongo Kinshasa

I Mai Ndombe-distriktet i Kongo Kinshasa finns ODDM – en NGO som bildades 2010. ODDM står för Organisation pour le Développement Durable de Mai Ndombe, vilket på svenska betyder: Organisationen för en bestående utveckling av Mai Ndombe. ODDM utvecklades ur den samarbetsform som Svenska Baptistsamfundet (SB) skapade i början av 2000 talet, för att garantera ett gott hälsovårdsarbete i området.

ODDM har juridiskt status och är erkänd av staten. Alla medlemmar har anknytning till Mai Ndombe, de är födda där eller har arbetat där och drivs av en vilja att hjälpa befolkningen och bistå med sina specialistkunskaper. Denna NGO fortsätter att arbeta för befolkningens bästa, på liknande sätt som referensgruppen gjorde. ODDM:s styrelse består av 7 medlemmar och sammanträder regelbundet. Projekt planeras, genomförs och rapporteras, kollegorna i inlandet får hjälp då så önskas. Alla insatser når alla de 14 hälsozoner, som ingår i  Mai Ndombe distriktet, oberoende av om de har kontakt med CEBU eller inte.

Ladda ned informationsfoldern ”Hälsa för alla i Kongo”