Publicerat 

Om hälsa och sjukvård i Kongoländerna

Nätverk mellan tre länder

Ett kongolesiskt hälsovårdsnätverk har bildats mellan de tre Samarbetskyrkorna, EEC i Kongo Brazzaville och CEC samt CEBU i Kongo Kinshasa. Syftet är att ha utbyte, lära av varandra, stärka relationen med statens hälsovårdsstruktur och gemensamt planera insatser tillsammans med Equmeniakyrkan. Dr. Makuma är anställd som koordinator för detta nätverk.

Gemensamt projekt ”Hälsa för alla i Kongo”

Gåvorna till projektet till Kongoländerna prioriteras av Nätverket och Hälsa- och Sjukvårdsgruppen. Ett prioriterat område är bekämpande av mödra- och barnadödlighet.
Ge en gåva till hälsovården i Kongo pg 90 03 28-6, märk gåvan med 44020 samt ”Hälsa Kongo”. Du kan ge dina gåvor på olika sätt, läs mer.

Hälso- och sjukvårdsgruppen

I Equmeniakyrkan finns en hälso- och sjukvårdsgrupp som består av några personer som på olika sätt har relation till de två Kongoländerna. Gruppen har ingen beslutsfunktion men ger råd utifrån erfarenhet och kompetens. Uppgifterna består exempelvis av att gå igenom projektansökningar i dialog med Nätverket, innan ansökan sänds vidare, och att ge råd då Nätverket så önskar.

Ladda ned informationsfoldern ”Hälsa för alla i Kongo”