Publicerat 

Kyrka

EN KYRKA FÖR HELA LIVET

där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Vad är Equmeniakyrkan?

Equmeniakyrkan är en ny kyrka, med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror vi på Jesus Kristus.
 

Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Med över 660 församlingar samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ har en bredd av verksamheter startat upp. Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket mer. Vi har ett stort diakonalt arbete som verkar i många delar av samhället. Det kan handla om kyrkolokaler som blir tillfälliga boenden för flyktingar, verksamhet för arbetslösa eller att arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper. Vi är genom Kyrkornas världsråd del av en internationell familj av kyrkor med över 500 miljoner medlemmar.

En kyrka för hela livet

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen.

Tillsammans med vår barn- och ungdomsorganisation Equmenia är vi en kyrka för hela livet. En plats där barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar kan få växa i tro tillsammans över generationsgränser. I våra församlingar pågår mängder med aktiviteter för människor i olika åldrar. 124 000 personer deltar i allt från körsång och scoutkårer till seniorverksamhet och samhällsengagemang av olika slag. Som kyrka vill vi välkomna dig till att delta och vara en del av gemenskapen. Vill du veta mer om våra aktiviteter för barn och unga är du välkommen att läsa mer på Equmenias hemsida.

Ett myller av aktivitet – i en kyrka nära dig

I Equmeniakyrkans församlingar är det ofta mycket på gång för unga och gamla. Här kan du läsa om olika typer av aktiviteter som finns runt om i landet.

Fira gudstjänst

Du är varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss på söndag i en församling nära dig.

Läs mer

Barn och ungdom

Läs mer om söndagsskola, scoutkårer och andra engagemang för barn och unga.

Läs mer

Konfirmation, kristendomskola

Unga får lära sig mer om kristen tro, få nya vänner och vara med om nya upplevelser och möten.

Läs mer

Sjung i kör

I församlingarna finns körer av alla sorter och för olika åldrar. Välkommen du också!

Läs mer

Mötesplatser, smågrupper

Utöver gudstjänster har vi olika sorters mötesplatser för gemenskap, samtal och lärande.

Läs mer

Ett arv av svensk väckelsehistoria

Equmeniakyrkan har djupa rötter i väckelserörelsen i 1800-talets Sverige.

Väckelsepredikanter talade om att den kristna tron inte bara hörde hemma i kyrkan på söndagar, utan att den var något som borde vara en viktig del av livet. När våra bildarsamfund blev till var andra trossamfund än Svenska kyrkan inte tillåtna. Det var en turbulent tid och en utveckling som har kommit att ha stor betydelse för det svenska samhället idag.

Läs mer

Ekumenik

Att samverka och arbeta tillsammans med andra kyrkor och troende kristna,
i Sverige som internationellt, är en del av Equmeniakyrkans identitet.
Våra bildarsamfund har sedan länge ekumeniska och internationella relationer över hela världen. Vi samverkar bland annat med Sveriges Kristna Råd och World Council of Churches.

Läs mer

Equmeniakyrkans organisation

Equmeniakyrkan är en stor organisation med många lokala församlingar och verksamheter. Kyrkan har 61 498 medlemmar och 664 församlingar (2018-12-31). Här kan du läsa mer om stadgar, styrelse och hur vi fungerar.