Publicerat 

Equmeniakyrkans arkiv

Välkommen till Equmeniakyrkans arkiv!

Equmeniakyrkan har bildats ur de tre samfunden Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

De tre bildarsamfundens arkiv finns på olika platser. Svenska Baptistsamfundets arkiv och samlingar finns på Betel folkhögskola i Bromma, medan Metodistkyrkans och Svenska Missionskyrkans arkiv förvaras hos Svenska Missionskyrkans arkiv i Stockholm. Arkivhandlingar från Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige finns även på Riksarkivet. Svenska Missionskyrkans arkiv har även ansvar för Teologiska Seminariets arkiv.

Arkiven är privata arkiv, bildarsamfunden har tagit emot forskare i olika utsträckning genom åren.

Ordnings- och förteckningsarbete av Svenska Missionskyrkans arkivdeposition på Riksarkivet pågår i etapper sedan 2010. Bakgrunden är att samfundet deponerat stora mängder arkivhandlingar på Riksarkivet sedan 1970-talet, men handlingarna är svårsökta; de saknar ofta begriplig ordning och kronologi och är i behov av ökad sökbarhet. Ordnings- och förteckningsarbetet på Riksarkivet är del i ett arkivprojekt kallat Öppna Missionskyrkans arkiv. Följ hur arbetet fortskrider här.

Svenska Missionskyrkans arkivs nya expedition finns på Döbelnsgatan 12 i Stockholm, och tar från och med 15 augusti 2014 emot forskare efter överenskommelse. Kontakta arkivassistent Maria Halmfors (maria.halmfors [at] equmeniakyrkan.se) för tidsbokning.

På Betel folkhögskola i Bromma pågår ordnings- och förteckningsarbete av Baptistsamfundets arkiv med hjälp av en volontärgrupp under ledning av Svenska Baptistsamfundets arkivarie Magnus Lindvall.

En översikt över Metodisktkyrkans deposition på Riksarkivet finns här.